Identificació i creació de productes i experiències turístiques de la MIDIT

Acompanyament als empresaris turístics de la MIDIT per a la definició d’una sèrie d’actuacions i estratègies per tal de crear, promocionar i comercialitzar productes i experiències turístiques competitives, orientades al mercat, estructurades per motivacions i perfils de viatgers que permetin la internacionalització de l’oferta i millorar la competitivitat de la destinació.

(en suport i col·laboració amb l’empresa Tourislab, SL)

Any

  • 2016