Pla de dinamització del comerç local de Riudoms

Els principals objectius del projecte eren els següents:

· Conèixer en profunditat l’oferta i la demanda comercial existent al municipi, i estudiar-ne i analitzar-ne les seves característiques principals.

· Detectar mancances en el sector i intentar treballar per pal•liar-les o corregir-les.

· Impulsar accions de foment i consolidació del comerç local i de proximitat.

· Potenciar el nivell d’atracció comercial per la captació de públic, intentant incrementar el nombre de visitants al municipi, captant el visitant com a consumidor i fidelitzar-lo com a client.

· Consolidar una activitat de promoció i animació comercial continuada i estable.

· Dotar el comerç local de les eines necessàries per ser més competitiu i modern.

· Fidelitzar la població amb el comerç del municipi.

· Promocionar els productes locals de qualitat.

Any

  • 2016