Sessions de participació del pla de salut de Reus

En el marc del procés d’elaboració del Pla Local de Salut, els tallers tenien l’objectiu de possibilitar que entitats i professionals que tenen relació amb l’àmbit de la salut i la planificació dels serveis sanitaris, així com ciutadania i teixit associatiu de la ciutat, disposessin d’un espai de contacte i interrelació a través del qual identifiquessin necessitats, oportunitats i/o dificultats a nivell de salut pública de la ciutat de Reus.

A més, s’oferia la possibilitat, a aquests mateixos agents, en el segon dels tallers plantejats, de proposar i prioritzar accions en relació a aquest Pla Local de Salut.

Per tant, els tallers es van plantejar fonamentalment per recollir aquestes visions i opinions de valor.

El treball ha consistit, doncs, en la concepció i dinamització de 2 tallers participatius, així com el recull, i sistematització i estructuració de les aportacions realitzades pels participants, en format informe.

Els tallers realitzats són els següents:

  1. Taller d’identificació de necessitats, oportunitats i problemàtiques (10 d’abril)
  2. Taller de proposta i priorització d’accions (8 de maig)

Any

  • 2018-2022