Pla de millora dels mecanismes de prevenció davant de noves pandèmies a la ciutat de reus

Realització de 5 sessions de treball per permetre la reflexió i la concreció de propostes de millora en els mecanismes de prevenció davant de noves pandèmies a la ciutat.

Els resultats es van estructurar en forma de document, en el que es preveien accions prioritzades en base el mètode Hanlon.

Any

  • 2022