Grup de discussió sobre teatre jove (tarragona)

Treball de recollida d’informació i buidatge, del grup de discussió sobre Teatre Jove (Tarragona).

Incloent les següents tasques:

EN EL MARC DEL GRUP DE DISCUSSIÓ, IN SITU:

  • Recollida de la informació sorgida durant el transcurs del debat
  • Enregistrament de la sessió en format àudio

INFORME

  • Realització de l’Informe, amb els següents continguts:
  • Objectius generals i específics del grup de discussió
  • Plantejament organitzatiu i dinàmica seguida
  • Concreció de conclusions, idees força

Any

  • 2017