Redacció de memòries per sol·licitar subvencions

Elaboració per l’Ajuntament de Prades de memòries per la tramitació de dues subvencions: Inversions de dinamització territorial (ORDRE PRE/108/2019, de 27 de maig) i Implantació de deixalleria (RESOLUCIÓ TES/1247/2019, de 8 de maig)

Any

  • 2022