Pla per a la promoció del teletreball des de les terres de l’ebre

Elaboració d’un pla per tal de possibilitar que el teletreball esdevingui una eina important en el desenvolupament present i futur de les Terres de l’Ebre, i que permeti posicionar el territori com a destinació preferencial de persones que tinguin la intenció de crear un projecte de vida en un territori d’elevada qualitat paisatgística, ambiental i social, innovador, capaç d’oferir habitatge digne i a preu competitiu, amb serveis bàsics de proximitat i infraestructures per una connectivitat òptima, ja siguin persones amb orígens o lligams amb el territori o persones nouvingudes que es sentin atretes per aquests valors i que contribueixin al seu repoblament i, alhora, al reequilibri territorial de Catalunya.

Es van realitzar entrevistes a agents d’interès i un acurat anàlisi dels factors de competitivitat territorial en el marc del teletreball.

El projecte, finalment, contemplà la concreció d’un pla d’acció, amb 53 actuacions distribuïdes en 6 grans eixos estratègics.

Es tracta d’un Pla realitzat a encàrrec de l’IDECE, i impulsat a partir dels resultats recollits a l’enquesta sobre el teletreball a les Terres de l’Ebre, duta a terme entre novembre de 2020 i gener de 2021 per Diàspora Ebrenca.

Any

  • 2022