Pla local de juventut de Reus 2016-2020

Elaboració del Pla Local de Joventut de Reus 2016-2020. Va incloure treball de diagnosi en base a dades quantitatives, diagnosi participativa amb grups de discussió i de treball, síntesi, estratègia i pla d’acció en matèria de Joventut a la ciutat per un període de quatre anys.

Any

  • 2016