Pla estratègic comarcal de desenvolupament socioeconòmic rural 2014-2020 (Priorat)

El Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 és un instrument promogut i impulsat pel Consell Comarcal del Priorat, amb l’objectiu de concretar un pla d’acció en matèria de desenvolupament socioeconòmic a sis anys vista.

Veure el contingut del document

Any

  • 2015