Inventari d’instal·lacions esportives de la costa daurada central

Realització, per encàrrec de l’empresa Tourislab, d’un inventari d’instal·lacions esportives de la Costa Daurada central, i el seu radi d’influència, per a donar resposta al mercat turístic de TTOO i clubs esportius de futbol, ciclisme, natació… que busquen en la destinació equipaments de qualitat per a la realització dels seus stages esportius i amb l’objectiu millorar la competitivitat de la destinació, en aquest segment de turisme esportiu.

En aquest sentit, es van dur a terme les següents actuacions:

  • Àudit destinació per a la identificació i selecció de les instal·lacions esportives.
  • Segmentació de les instal·lacions per modalitat esportiva i per corona geogràfica al voltant de les destinacions de la Costa Daurada central.
  • Realització de fitxes de cada equipament, amb la informació següent (nom instal·lació, fotografia, característiques tècniques, serveis que s’hi ofereixen, modalitats esportives que s’hi practiquen, preus, dades de contacte, etc).

Any

  • 2016