Estratègia de desenvolupament local 2023 – 2027 de La Ribera d’Ebre – Terra Alta

Elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Local 2023 – 2027 de la Ribera d’Ebre – Terra Alta, el document marc estratègic del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques per aquests propers cinc anys.

Per tal de garantir el desenvolupament d’una estratègia integrada i adequada a l’àrea d’actuació del GAL (comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta), s’ha conceptualitzat i desplegat un procés de participació ciutadana, concretat a través de diferents mecanismes. En total, en aquest procés, hi han participat més de 100 agents del territori (persones i/o entitats), ja sigui en sessions presencials, online, a través d’entrevista o enquesta.

Any

  • 2022