Diagnosi sobre l’artesania a a demarcació de tarragona. Situació del sector i el seu paper en la generació de riquesa i en nínxol d’emprenedoria cultural

Elaboració de la “Diagnosi sobre l’artesania a a demarcació de Tarragona. Situació del sector i el seu paper en la generació de riquesa i en nínxol d’emprenedoria cultural”, un estudi realitzat per encàrrec de la @dipta_cat , que tenia com a principals objectius analitzar el sector de l’artesania a la demarcació de Tarragona, identificar i conèixer a les persones artesanes, agents i actius territorials, i proposar accions pel desenvolupament del sector com un eix vertebrador de generació de riquesa pel territori.
En el marc de la seva realització es van dinamitzar diferents focus groups territorials i temàtics, i també es van realitzar entrevistes individualitzades a diferents agents o testimonis.

Any

  • 2022