Coordinació del projecte cowocat_rural (coworking en entorns rurals)

Estratègia i coordinació del projecte COWOCAT_RURAL, que dóna suport a l’ecosistema coworking de les zones rurals, i fomenta els valors del coworking i del teletreball en aquests territoris. A través de COWOCAT_RURAL es pretén atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent, un factor clau pel desenvolupament d’aquests territoris.

Així, els objectius del projecte es centren en:

  • Difondre el coworking com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural.
  • Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals
  • Sensibilitzar i crear sinèrgies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking.
  • Atraure talent i fixar població a l’entorn rural.

Any

  • 2017