Estratègic | Turisme
15643
page-template-default,page,page-id-15643,do-etfw,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Turisme

StockSnap_1V7GTEEAM7 (Medium)

Turisme

El nostre objectiu és oferir eines i solucions de caire estratègic a les destinacions turístiques, així com oferir suports al desenvolupament de polítiques i actuacions de planificació, gestió i promoció turística que els hi permetin ser més competitives i innovadores.

Planificació i estratègia turística

És evident que l’activitat turística és transversal, hi interactuen multiplicitat d’agents, i per tant es desenvolupa en un entorn complex. En aquest entorn, doncs, esdevé imprescindible articular eines que permetin als destins turístics tenir planificada la seva estratègia i acció. Així, oferim eines i solucions als destins per ser proactius en aquest procés continu d’adaptació i de millora de la competitivitat i de la sostenibilitat dels territoris per rebre uns visitants cada cop més exigents i interconnectats.

 • Realització d’àudits de destinacions turístiques (territoris, municipis, sectors concrets d’oferta…), per conèixer en profunditat el seu sistema de valor, el punt de partida sobre el qual basar després la reflexió, l’estratègia i l’acció
 • Detecció de models i bones pràctiques a nivell internacional (benchmark de destins de referència, segons segments estratègics i mercats).
 • Plans de desenvolupament per territoris turísticament emergents
 • Plans de millora de la competitivitat turística
 • Plans estratègics per a destinacions turístiques
 • Definició de l’estratègia turística, concreció de la visió de la destinació, així com dels seus conceptes clau de posicionament turístic, sobre els quals recolzar el desplegament de les accions
 • Disseny de plans operatius d’acció turística
 • Acompanyament en la implementació i execució dels plans

Creació de productes turístics 

Suport integral en la conceptualització, creació i comercialització de productes turístics, que acaben configurant el portafolis de productes d’una destinació, creats amb clara orientació al mercat (segmentats i especialitzats, segons perfils, motivacions i necessitats de la demanda).

 • Inventari i anàlisi de recursos i productes turístics.
 • Suport a la creació i desenvolupament de productes, segmentats i amb clara orientació a la demanda.
 • Generació i estructuració del portafolis de productes de la destinació.
 • Conceptualització de nous projectes estratègics d’oferta turística.
 • Definició de segments de mercat
 • Acompanyament en la implementació i millora de productes turístics

Màrqueting i promoció 

Una tasca clau, complexa i que requereix d’innovació, creativitat, i també constància, per tal de posicionar adequadament territoris i destinacions, i alhora per donar suport a la comercialització del conjunt de la seva oferta turística.

 

 • Elaboració de plans de màrqueting i de comunicació turística
 • Disseny d’estratègies de comunicació turística de productes i destinacions
 • Conceptualització i disseny de continguts per a material i eines de promoció turística (fulletons, catàlegs, senyalització, plafons interpretatius, pòsters)
 • Definició del públic objectiu i els canals de distribució adequats, concretant les accions necessàries per assolir els objectius.

PROJECTES RELACIONATS