Estratègic | SERVEIS
15577
page-template-default,page,page-id-15577,do-etfw,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

SERVEIS

Dinamització econòmica

La importància d’oferir eines per identificar el potencial de cada territori, i per ajudar a canalitzar adequadament les seves capacitats i creixement. Sempre amb visió estratègica, amb innovació, creativitat i implicació. Afrontem i resolem situacions desavantatjoses i generem nous avantatges competitius, ja sigui a un nivell més econòmic (foment i suport als sectors productius, promoció del comerç, turisme…) o de caire més social i d’augment de l’ocupació i de la qualitat de vida de les persones,

Elaboració de memòries tècniques i preparació de documentació, per a la tramitació d’ajuts

 • Acompanyament en el disseny tècnic i conceptualització de projectes de desenvolupament local.
 • Suport en la tramitació d’ajuts per finançar aquest tipus de projectes (redacció de memòries tècniques, preparació de la documentació…).

Anàlisi i acció territorial

 • Realització d’anàlisis, diagnosis, informes, estudis, inventaris i publicacions sectorials i/o territorials, de caire socioeconòmic.
 • Disseny i suport a la implementació de plans d’acció de dinamització econòmica i desenvolupament local, que permetin a un territori multiplicar les seves opcions de creixement, sempre en base a criteris i valors de sostenibilitat (econòmics, socials i ambientals).
 • Conceptualització, disseny i implementació de projectes concrets que permetin a un territori o agent generar noves opcions i oportunitats.
 • Suport en la tramitació d’ajuts per finançar aquest tipus de projectes (redacció de memòries tècniques, preparació de la documentació…).

Planificació estratègica

Donem suport integral als nostres clients en la definició i implementació d’una estratègia, que els permeti (ja siguin territoris, municipis, destins turístics o altres agents o entitats) assolir nous reptes. Nous plantejaments, noves visions i solucions integrats en un procés que deriva en un pla que integra i concreta objectius, eixos d’actuació i actuacions.

 • Elaboració de plans estratègics territorials i sectorials
 • Disseny de plans d’acció de dinamització socioeconòmica
 • Conceptualització, disseny i implementació i gestió de projectes concrets, en el marc d’un procés de planificació, en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local.

Turisme

El nostre objectiu és oferir eines i solucions de caire estratègic a les destinacions turístiques, així com oferir suports al desenvolupament de polítiques i actuacions de planificació, gestió i promoció turística que els hi permetin ser més competitives i innovadores.

 

Pensem que conèixer i estimar el patrimoni és essencial per tot territori. La seva posada en valor és clau per dissenyar una oferta turística diferenciada basada en els recursos naturals i culturals, propis i genuïns, que aporten singularitat i identitat. D’aquesta forma, el turisme esdevé una estratègia de diversificació econòmica local, afavoreix la creació de llocs de treball i millora la qualitat de vida dels seus habitants.

 

La importància de tenir un pla de dinamització turística

 • L’anàlisi de les realitats contextuals des d’una perspectiva àmplia: geogràfica, social, econòmica, comunicacional, etc.
 • La detecció i consolidació dels actors sectorials.
 • L’acord amb els agents implicats i que seran, al final, qui s’ha de comprometre en l’execució de les polítiques en aquest àmbit.
 • La construcció d’identitats turístiques reals, i que integrin els valors subjacents als productes.

Planificació i estratègia turística

És evident que l’activitat turística és transversal, en la qual hi interactuen multiplicitat d’agents, i que per tant es desenvolupa en un entorn de complexitat creixent. En aquest entorn competitiu i complex, doncs, esdevé imprescindible articular eines que permetin als destins turístics tenir planificada la seva estratègia i acció. Així, oferim eines i solucions als destins per ser proactius en aquest procés continu d’adaptació i de millora de la competitivitat i de la sostenibilitat dels territoris per rebre uns visitants cada cop més exigents i interconnectats.

 

 

 • Realització d’àudits de destinacions turístiques (territoris, municipis, sectors concrets d’oferta…), per conèixer en profunditat el seu sistema de valor, el punt de partida sobre el qual basar després la reflexió, l’estratègia i l’acció.
 • Detecció de models i bones pràctiques a nivell internacional (benchmark de destins de referència, segons segments estratègics i mercats).
 • Plans de desenvolupament per territoris turísticament emergents.
 • Plans de millora de la competitivitat turística.
 • Plans estratègics per a destinacions turístiques.
 • Definició de l’estratègia turística, concreció de la visió de la destinació, així com dels seus conceptes clau de posicionament turístic, sobre els quals recolzar el desplegament de les accions.
 • Disseny de plans operatius d’acció turística.
 • Acompanyament en la implementació i execució dels plans.
StockSnap_1V7GTEEAM7 (Medium)

Elaboració de memòries tècniques i preparació de documentació, per a la tramitació d’ajuts

Suport integral en la conceptualització, creació i comercialització de productes turístics, que acaben configurant el portafolis de productes d’una destinació, creats amb clara orientació al mercat (segmentats i especialitzats, segons perfils, motivacions i necessitats de la demanda).

 • Inventari i anàlisi de recursos i productes turístics.
 • Suport a la creació i desenvolupament de productes, segmentats i amb clara orientació a la demanda.
 • Generació i estructuració del portafolis de productes de la destinació.
 • Conceptualització de nous projectes estratègics d’oferta turística.
 • Definició de segments de mercat
 • Acompanyament en la implementació i millora de productes turístics

Màrqueting i promoció 

Una tasca clau, complexa i que requereix d’innovació, creativitat, i també constància, per tal de posicionar adequadament territoris i destinacions, i alhora per donar suport a la comercialització del conjunt de la seva oferta turística.

 

 • Elaboració de plans de màrqueting i de comunicació turística
 • Disseny d’estratègies de comunicació turística de productes i destinacions
 • Conceptualització i disseny de continguts per a material i eines de promoció turística (fulletons, catàlegs, senyalització, plafons interpretatius, pòsters)
 • Definició del públic objectiu i els canals de distribució adequats, concretant les accions necessàries per assolir els objectius.
pexels-photo (Medium)

Comerç

El comerç urbà i els mercats són un dels principals factors de cohesió social i econòmica per als municipis. Entesos com a elements amb un fort arrelament i una gran tradició en els municipis, avui en dia, i sembla que cada vegada més, han d’afrontar noves formes comercials més massificades i també reptes comercials, de gestió i tecnològics que fan el dia a dia de la gerència dels negocis més complex.

 

Avui en dia les dinàmiques comercials ja no s’orienten a la venda de productes estrictament; cal fer un pas endavant i assumir que la venda de productes es dirigeix a cobrir les necessitats personals que té cada persona, de cada barri, ciutat o poble.

 

Les iniciatives de desenvolupament, dinamització i impuls persegueixen objectius com ara:

 

 • La incentivació del desenvolupament comercial, amb recursos nous per als negocis existents i l’ampliació d’executives vers nous models de negoci.
 • La sensibilització i l’atracció de persones i empreses cap al comerç urbà, de barri o vers els mercats.
 • L’amplificació de les activitats de comunicació de l’oferta comercial que posin en valor la qualitat, la varietat i la proximitat del comerç del barri i dels mercats.
 • La promoció de la participació del comerç urbà, especialment de les persones associades a les entitats de comerciants del barri o poble.
 • El coneixement de les necessitats de consum de les persones i empreses per tal de crear una proposta d’accions adequada a les seves necessitats.
 • Conèixer el consumidor i la seva conducta no és una tasca senzilla, però és el nucli de qualsevol decisió en termes de desenvolupament d’accions i estratègies de màrqueting.

Projectes de dinamització comercial

Projectes per a la dinamització del comerç urbà (teixit comercial, mercats, fires,…) amb propostes concretes que aposten per la proximitat i el territori, la cooperació i la comunicació. Per tal de posar en valor l’oferta comercial, incentivar les compres i dissenyar accions de captació i fidelització de clients, combinant tant accions de màrqueting tradicional com accions de màrqueting online.

 • Disseny i execució de Plans de dinamització comercial
 • Plans de comunicació comercial, per a administracions, associacions de comerciants o altres entitats.
 • Anàlisi transversal de les conductes dels consumidor: com són, com és el seu procés de compra, quines fases es generen durant l’acte de compra, etc.

Disseny i implementació de campanyes de dinamització comercial

Una campanya de dinamització va associada a un objectiu comercial: incentivar les vendes en el propi comerç, fidelitzar clients, donar a conèixer l’oferta comercial als visitants de la població,…

 • Disseny i implementació de campanyes específiques de dinamització comercial

Organització de jornades, sortides de benchmark

Obrir una finestra on exposar, donar a conèixer els teus productes i/o serveis i compartir experiències amb altres professionals.

 • Organització de jornades formatives o divulgatives, de dinamització comercial i de suport al teixit d’empresaris
 • Plantejament i
 • Realitzar una proposta d’event
 • Coordinació i gestió del mateix

Projectes de senyalització comercial

Com senyalitzar l’oferta comercial, elements, llocs, trànsit i proposta, forma part de l’anàlisi de proposta de senyalització i gestió els elements així com el contingut a comunicar.

Conceptualització i disseny d’esdeveniments

Nous esdeveniments o redisseny i reformulació de propostes.

Un fira és un lloc d’encontre o mostrar i/o vendre els teus productes i serveis. Definir l’objectiu, analitzar i proposar les diferents opcions, organització i gestió forma part de la feina en què et podem ajudar.

Participació ciutadana

 • Disseny i coordinació de processos de participació ciutadana
 • Creació i gestió d’espais estables de participació (consells, comissions, taules i grups de treballs, etc.)
 • Coordinació i dinamització de sessions de debat i tallers participatius.
participacio